ȘEF SERVICIU VOLUNTAR / PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cod COR 541901
Tip program - curs de specializare
Durată curs - 160 ore

DETALII DESPRE CURS ȘI DESCRIEREA OCUPAȚIEI
• cursul de specializare „Şef serviciu voluntar/ privat pentru situaţii de urgenţă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).
• abordare de 90 % practică (studii de caz, spețe, sesiune de întrebări și răspunsuri bazate pe cazuri concrete)
• prețul include toate materialele didactice, suportul de curs
• efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă
• desfășuarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă
• executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
• întreţinerea mijlocelor tehnice de intervenţie din dotare
• aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
• aplicarea normelor de protecţie a mediului.
• certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS
buletin / carte de identitate;

• certificat de naştere;
• certificat de căsătorie;
• act de studii – minim studii medii (8-10 clase)
• adeverinţă medicală cu specificaţia “APT pentru ocupaţia Servant Pompier”.
Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

CARE SUNT AVANTAJELE PARTICIPĂRII LA CURS?
• durata scurta a cursului

• pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
• tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea creativitatii si interactivitatii cursantului, eliminand astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru in echipa, jocuri de rol, aplicatii cu fise de lucru, etc)
• programul flexibil (stabilit la prima intalnire)
• un pret „corect” al cursului, raportat la durata si complexitatea acestuia
• certificat eliberat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.
• obținerea unei certificări internaționale.

COMPETENȚELE DOBÂNDITE ÎN URMĂ ABSOLVIRII CURSULUI DE ȘEF SERVICIU VOLUNTAR / PRIVAT
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal
• Planificarea activitatii preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgenta
• Stabilirea tehnicilor de interventie in situatii de urgenta
• Analizarea situatiei la locul interventiei
• Coordonarea activitatilor in situatii de urgenta
• Elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta
• Gestionarea patriomoniului serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta.

CE TIP DE DIPLOMĂ OBȚIN DUPĂ ABSOLVIREA CURSULUI?
După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale, prin A.N.C. şi este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.
Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

OFERTĂ FURNIZARE CURS
Cursul oferit de SPSU se organizează atât în Bucureşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 10 persoane şi este deschis celor cu studii medii și / sau superioare.

Cursurile se desfășoară atât la sediul firmei din București și ale partenerilor din toată țară cât și la sediile firmelor / instituțiilor interesate de furnizarea acestui curs pentru personalul angajat.
Participanții vor beneficia de coffee break, materiale didactice și consiliere pe întreagă perioada a cursului.

800.00Lei

+ 60 lei taxa de examen

Formular de înscriere la curs

Toate drepturile aparțin CURSDECALIFICARE.RO
Strada Academiei nr.39-41, Sct.1, București - ROMÂNIA | Deschide harta